Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Podjetje  Kontakti

Kontaktni podatki

VODSTVO PODJETJA
Direktor Mirko KRAŠOVEC mirko.krasovec@kogradnje.si 041-618-484
Pomočnik direktorja Jernej MRAK jernej.mrak@kogradnje.si 041-916-728
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK
Vodja FRO Samo SITAR samo.sitar@kogradnje.si 04-5810-733
Vodja računovodstva Valerija BERNIK valerija.bernik@kogradnje.si 04-5810-719
MARKETING
Vodja komerciale Peter FRIEDL peter.friedl@kogradnje.si 031 314 378
INŽENIRING
Vodja projekta Iztok OCEPEK iztok.ocepek@kogradnje.si 041-643-941
Vodja projekta inž.grad. Marko BERNIK marko.bernik@kogradnje.si 051-606-250
Vodja projekta univ.dipl.inž.grad. Kristijan VIDIC kristijan.vidic@)kogradnje.si 031-374-696