Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Projekti v izvajanju

Trenutno izvajamo

Prenova IZC Korona v Kranjski Gori – II.faza

PRENOVA PROIZVODNEGA OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI (BIVŠI LTH).

 

 

 

 

 


OSTALI PROJEKTI V IZVAJANJU

 

 • - Občina Bled - izvedba cestne in komunalne infrastrukture na 4 odsekih v občini Bled
 • - Gradnja stanovanjskih hiš na območju Gorenjske
 • - Sanacija poti na Blejski grad in izvedba toaletnih prostorov
 • - Kamp Šobec – izgradnja novega gostinsko trgovskega objekta
 • - Gradnja opornega zidu na Hrušici
 • - Izgradnja obrata za proizvodnjo kisika na Jesenicah
 • - Energetska sanacija Gimnazije Kranj in investicijsko vzdrževalna dela za požarno varnost
 • - Rekonstrukcija hale BMC Domel v Železnikih
 • - Izgradnja komunalne opreme Cesta v Rovte – Trebež – II. faza
 • - Apartmajska hiša na Zgornji Dobravi
 • - Izgradnja proizvodno poslovno skladiščnega objekta  v Naklem (Orodjarstvo Knific)
 • -    Rušitev starega objekta in razširitev zunanje ureditve pri objektu Dom Trade v Lescah
 • -    Razširitev parkirišča v OPC Šenčur