Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Projekti v izvajanju

Trenutno izvajamo

Prenova IZC Korona v Kranjski Gori – II.faza

PRENOVA PROIZVODNEGA OBJEKTA V ŠKOFJI LOKI (BIVŠI LTH).

 

 

 

 

 


OSTALI PROJEKTI V IZVAJANJU

 

 

  • - Gradnja stanovanjskih hiš na območju Gorenjske
  • - Energetska sanacija Gimnazije Kranj in investicijsko vzdrževalna dela za požarno varnost
  • - Izgradnja objekta za RTP Brnik
  • - Nadgradnja večnamenskega objekta Naklo
  • - Gradnja galerije Sora v  Medvodah
  • - Izgradnja Vrtca Kamnitnik v Škofji Loki
  • - Dozidava Zdravstvenega doma Radovljica
  • - Gradnja poslovnega objekta Bako
  • - Obnova Ruardove graščine na Jesenicah