PodjetjeUspešno gradbeno podjetje.
Kontakti
VODSTVO    
Direktor Mirko KRAŠOVEC
mirko.krasovec(at)kogradnje.si
041-618-484
Pomočnik direktorja Jernej MRAK
jernej.mrak(at)kogradnje.si
041-916-728
Finančno računovodski
oddelek
   
Vodja FRO Samo SITAR
samo.sitar(at)kogradnje.si
04-5810-733
Vodja računovodstva Valerija ERJAVEC
valerija.erjavec(at)kogradnje.si
04-5810-719
Marketing    
Vodja marketinga Urška BRGLEZ NOČ
urska.brglez(at)kogradnje.si
031-782-559
Inženiring    
Vodja projekta inž. grad. Milan POŽAR
milan.pozar(at)kogradnje.si
031-308-544
Vodja projekta Iztok OCEPEK
iztok.ocepek(at)kogradnje.si
041-643-941
Vodja projekta inž. grad. Miha OBLAK
miha.oblak(at)kogradnje.si
041-333-567
Vodja projekta inž. grad. Marko BERNIK
marko.bernik(at)kogradnje.si
051-606-250
Vodja projekta inž. grad. Kristijan VIDIC
kristijan.vidic(at)kogradnje.si
031-374-696
     
Kontaktni podatki

Telefon:
+386(0)4 5810-700

Fax:
+386(0)4 5810-702
+386(0)4 5810-758

Email ContactINFO E-POŠTA