GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Podjetje  Kdo smo?

KDO SMO?

Zgodovina pojetja

Družba Kovinar-Gradnje ST, d.o.o. je bila ustanovljena leta 1996. Razvila se je iz podjetja, ki je opravljalo pretežno storitve in manjša gradbena dela, v srednje veliko uspešno gradbeno podjetje s prvovrstnimi referencami, dobro boniteto in konkurenčno ponudbo na trgu. Deluje na območju Zgornje Gorenjske in je v večinski lasti obvladujoče družbe Oniks Invest d.d.. Podjetje deluje na področju splošnih gradenj in obrtniških storitev, največji delež v poslovanju pa predstavlja vodenje in organizacija gradbišč velikih projektov preko izvajalskega inženiringa. Krepi se tudi poslovanje na račun gradnje za trg.

VIZIJA

Družba je sposobna v kratkih rokih in po konkurenčnih cenah zgraditi tudi najzahtevnejše objekte v zelo solidni izvedbi. Z izkušnjami in znanjem si bomo tudi v bodoče prizadevali. Poleg gradnje za trg na že pridobljenih lokacijah se bo vodstvo tudi v bodoče trudilo pridobivati nove priložnosti za gradnje v lastni organizaciji in investitorstvu.

Reference, konkurenčne cene, posodobljen strojni park in novi poslovni prostori ter pametno gospodarjenje z optimalnimi stroški bo družbi omogočilo kvalitetno preživetje tudi v času gradbene recesije in hude konkurence.