Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Projekti v izvajanju

Trenutno izvajamo

OSTALI PROJEKTI V IZVAJANJU

- Obnova Ruardove graščine na Jesenicah

- Prenova in preureditev hotela Bledrose (bivši hotel Jelovica) na Bledu

- Ureditev proizvodnih prostorov PEKM Domel v Retečah

- Gradnja proizvodno skladiščnega objekta FRAPAK v poslovni coni Komendi

- Gradnja centra trajnostne mobilnosti v Kranju

- Gradnja montažnega objekta H - Brinox

- Rekonstrukcija in dozidava starega hotela Špik in novogradnja apartmajskega nastanitvenega kompleksa v Gozdu Martuljku

- GOI dela pri prizidavi novega trakta v obratu Domel tehtnica v Železnikih

- Rekonstrukcija Vile Tamara na Bledu

- Mehanizirano lesno skladišče Lip Bohinj