Plavalka Anja Klinar
Hokejski kljub HDD JESENICE

GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

  Reference  Projekti v izvajanju

Trenutno izvajamo

Gradnja medgeneracijskega centra Vezenine Bled

Izgradnja Medgeneracijskega centra Bled je ena izmed največjih investicij v zadnjih letih. Že sama konstrukcija bo prelepa, lesena, spominjala bo na tovarno Vezenine. V stavbi, ki bo stala tam, kjer so nekoč bile legendarne Vezenine Bled, bosta med drugim našla svoj prostor center za dnevno varstvo starejših in nova blejska knjižnica«, pravi župan Janez Fajfar.

Medgeneracijski center bo stal na Selišah, v neposredni bližini vrtca, šole in Infocentra TNP, namenjen pa bo občankam in občanom Bleda.

»Vesel sem, da smo uspeli na javnem razpisu in da bomo spet lahko dokazali, kot smo že velikokrat, da znamo graditi take objekte, da se držimo pogodbenih obveznosti in da smo zanesljivi partner«, pa je dodal direktor družbe Kovinar- Gradnje ST, d.o.o. Jernej Mrak.

Medgeneracijski center bo končan konec prihodnjega leta.

OSTALI PROJEKTI V IZVAJANJU

- Obnova Ruardove graščine na Jesenicah

- Ureditev proizvodnih prostorov PEKM Domel v Retečah

- Gradnja montažnega objekta H - Brinox

- Rekonstrukcija in dozidava starega hotela Špik in novogradnja apartmajskega nastanitvenega kompleksa v Gozdu Martuljku

- GOI dela pri prizidavi novega trakta v obratu Domel tehtnica v Železnikih

- Rekonstrukcija Vile Tamara na Bledu

- Mehanizirano lesno skladišče Lip Bohinj

- Gradnja medgeneracijskega centra Vezenine Bled

- Sanacija strehe na upravni stavbi Elektro Gorenjska v Kranju

- Sanacija strehe na OŠ Koroška Bela

- Novogradnja stanovanjske hiše z dvema apartmajema na Bledu

- Rekonstrukcija ceste Dovje vzhod

- Vzpostavitev tržnice na Bledu

- Domel PEKM Reteče – umestitev tovornega dvigala

- Daljšanje in modernizacija trgovskega centra LIDL Lesce