GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

Vrtec Kamnitnik Škofja Loka >
23.03.2018 10:13 Age: 6 yrs

Trgovski objekt kamp Šobec


V kampu Šobec gradimo nov gostinsko trgovski objekt. Z investitorjem smo podpisali pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del na objektu »Restavracija in trgovina« ter pripadajoče zunanje ureditve.

 

Novogoriška družba HIT d.d. nas je na podlagi razpisa in prejetih ponudb izbrala za izvajalca del v Kranjski Gori, kjer  poteka prenova igralniško zabaviščnega centra Korona. Prenova obsega dogradnjo in investicijsko vzdrževalna dela v obstoječi igralnici in hallu, gradbeno obrtniška in instalacijska dela v hotelskem delu ter zunanjo ureditev.