GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

Izgradnja objekta Vrtec Kamnitnik >
< Vrtec Kamnitnik Škofja Loka
09.08.2019 08:31 Age: 4 yrs

Center trajnostne mobilnosti Kranj


V mesecu marcu je Mestna občina Kranj objavila javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo centra trajnostne mobilnosti v Kranju, na katerega smo se prijavili in bili najugodnejši ponudnik. Tako smo pridobili posel, katerega

predmet je izgradnja objekta Centra trajnostne mobilnosti v Kranju na Cesti talcev, v sklopu katere se izvede tudi zunanja ureditev in infrastruktura za pešce in kolesarje v območju otoka.