GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

Gradnja trga v Mojstrani >
23.05.2016 12:48 Alter: 8 yrs

Podpisane pogodbe


Na podlagi uspešnega kandidiranja na javnem naročilu VIZ Smlednik smo v mesecu aprilu smo podpisali pogodbo o novogradnji izobraževalno gospodarskega objekta in ureditvi zunanjih športnih površin VIZ Smlednik.

 

Družba HIT Larix je po opravljenem postopku izbire najugodnejšega izvajalca in pregleda ponudb gradbenih izvajalcev izbrala naše podjetje za izvajalca I. faze na projektu Izgradnja kampa Špik v Gozdu Martuljku. Z investitorjem smo tako v mesecu aprilu podpisali gradbeno pogodbo za izvedbo teh del.

 

V mesecu aprilu smo podpisali tudi pogodbo za izvedbo prenove prostorov v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici.