GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

Muzej kulturne dediščine Tržič >
< Pogodba Borut Sajovic za novogradnjo
28.04.2015 13:28 Alter: 8 yrs

Ureditev pločnika v Mostah


V postopku javnega naročanja smo bili v mesecu aprilu izbrani kot najugodnejši izvajalec za ureditev pločnika ob lokalni cesti v Mostah. Projekt financira Občina Žirovnica.