GRADBENI INŽENIRING, SPLOŠNE GRADNJE, STORITVE

Rekontrukcija objekta Enos d.d. >
< Ureditev pločnika v Mostah
13.05.2015 19:15 Alter: 8 yrs

Muzej kulturne dediščine Tržič


V  postopku javnega naročanja smo bili v mesecu aprilu 2015 izbrani kot najugodnejši izvajalec za izvedbo gradbeno obrtniških del za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvedbo obnovljivih energetskih sistemov v Muzeju kulturne dediščine v Tržiču.